เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท 999 แพ็คกิ้งครีม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 วันที่ 19 กรกฏาคม โดยตั้งอยู่ที่ 29/36 หมู่ 1 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่รับแบ่งบรรจุและแพ็คเครื่องสำอาง ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของโรงงานผลิตครีม ก่อนออกไปสู่มือผู้บริโภค นั่นทำให้เรามีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการบริหารจัดสรรเวลาในการบรรจุและแพ็ค เพื่อให้สามารถผลิต และส่งสินค้าได้ตามกำหนดทันเวลา และยังคงมีความต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าผู้ผลิต

ต่อมาในปี 2563 ได้มีการเพิ่มรูปแบบกิจการเป็นสถานที่นำเข้าและผลิตเครื่องสำอาง แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท 999 แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด” และได้ย้ายสถานประกอบการมาที่ เลขที่ 131/56 โครงการอริยะแลนด์ เฟส 17 หมู่ที่ 11 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อดำเนินธุรกิจรับจ้างออกแบบและผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางประทินผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ดูแลภายในช่องปาก ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และเครื่องสำอางตกแต่ง อาทิเช่น ครีม เซรั่ม แอมพูล กันแดด ครีมมาร์ค สลีปปิ้งมาส์ก สบู่ โลชั่น ยาสีฟัน ยาสระผม น้ำยาล้างจุดซ่อนเร้น ลิปจุ่ม ลิปบาล์ม 

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้มีการส่งเสริมให้ 999แลบมุ่งเน้นออกแบบและพัฒนาสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเป็นหลักให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด จนเกิดเป็นยอดขายซื้อซ้ำ และทุ่มเทในการสร้างมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิต พร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสู่ผู้บริโภค

ด้วยเหตุนี้ 999แลบจึงมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และเรามีความต้องการได้เห็น ลูกค้าของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดไปด้วยกัน เราจึงพร้อมสนับสนุนข้อมูล ทักษะการตลาด และการขาย ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการขาย และการตลาด รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมให้กับลูกค้าผู้ผลิต เพื่อความเติบโตแบบก้าวกระโดดทางธุรกิจด้วยความมั่นคง

และแน่นอนว่าเรายังคงพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและลูกค้าที่น่ารักของเรา

ผู้บริหาร

คุณสิทธิพงษ์ ลันวงษา (คุณเบน) ตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) ทำหน้าที่บริหาร กำกับดูแล วางแผน และสนับสนุน ภาพรวมของบริษัท ตลอดจนวางโครงสร้างของบริษัท ทั้งธุรกิจโมเดล บริบท และกำหนดเป้าหมาย เพื่อการเติบโตทั้งเรา คู่ค้าและที่สำคัญลูกค้าของเราทุกท่าน

คุณภาวิณี ธาดานิพนธ์ (คุณปุ๋ม) ตำแหน่ง Chief Marketing Officer (CMO) ทำหน้าที่บริหาร กำกับดูแล วางแผน และสนับสนุน การขายและการตลาด ตลอดจนวางกลยุทธ์ และแผนในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตของบริษัท

คุณศิริพร คงสามสี (คุณจุ๊) ตำแหน่ง Chief Finance Officer (CFO) ทำหน้าที่บริหาร กำกับดูแล วางแผน และสนับสนุน การเงินและการบัญชี ภายในบริษัท ตลอดจนบริหารกระแสเงินสด เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

นอกจากนี้ เรายังมีทีมฝ่ายบริหารจัดการ ทั้งทีมการจัดการโรงงาน ทีมการจัดการคุณภาพ และทีมการจัดการวิจัยและพัฒนาสินค้า ที่คอยสนับสนุน และผลักดันให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างให้ 999แลบ เป็นโรงงานผลิต ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ จึงทำให้ลูกค้าของเรา ได้รับสินค้าที่ดี มีการซื้อซ้ำ และสามารถส่งออกสินค้าไปได้ทั่วประเทศ ทั่วโลก

Vision (วิสัยทัศน์)

” ศูนย์กลางความรู้ และเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและสุขภาพ แห่งอาเซียน “

Mission (พันธกิจ)

” ดําเนินธุรกิจการผลิต พร้อมให้การบริการอย่างครบวงจร ในฐานะเพื่อนคู่คิดและผู้สนับสนุนที่ดี “

Slogan (สโลแกน)

” 999 แลบ มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม สู่การสร้างยอดขายซื้อซ้ำ “

Quality policy (นโยบายคุณภาพ)

“ มุ่งมั่นพัฒนาและคิดค้นสินค้าและบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบตรงเวลา โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีประมีสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การให้บริการเพื่อความเป็นเลิศ

Value (ค่านิยม)

Interested – ใส่ใจ เอาใจใส่

Fun – มีความสนุกในการทำงาน

Active – กระตือรือร้น

Responsibility – มาจากพื้นที่ความรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ได้การรับรอง

1)ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล บ่งบอกถึงความสามารถในการส่งงานได้อย่างมีคุณภาพและตรงต่อเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

2)ISO 22716 : 2007 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดี (GMP) ในการผลิตเครื่องสำอาง สำหรับมาตรฐานนี้ได้รับการอนุมัติและยอมรับโดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับสากลหลายแห่ง เช่น สมาชิกการประชุมความร่วมมือกฎระเบียบเครื่องสำอางระหว่างประเทศ (ICCR) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) และมาตรฐานของคณะกรรมการยุโรปด้านการมาตรฐาน (CEN) มาตรฐานนี้มุ่งเน้นไปที่การผลิต การควบคุม การจัดเก็บ และการขนส่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แนวปฏิบัติเหล่านี้เสนอคำแนะนำในเชิงองค์กรและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยด้านมนุษย์ ด้านเทคนิค และการบริหารที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

3)ASEAN COSMETIC GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน เพื่อเพิ่มการจัดการด้านการดำเนินงานที่มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง